روش های پذیرایی سرمیز میهمان

  • روش بشقابی (Plate Service)
  • روش انگلیسی  (Silver Service)
  • روش فرانسوی(French Service)
  • روش روسی  (Russian Service)
  • روش گریدون (Griduen Service)
  • روش بومی و سنتی (Traditional Service)
  • روش بوفه (Buffet Service)
  • روش چینی (Chins service)

professional-waiter-restaurant-menu-vector

  روش بشقابی : اصطلاحاً به روش چلوکبابی نیز معروف شده  ودر رستورانهای سطح متوسط و پایین تر از آن دیده می شود.

  انگلیسی: دستمال سفید و مرتبی روی ساق دست چپ همراه با ادای احترام قرار داده و غذا با دست راست ریخته می شود

  فرانسوی: دست راست به حالت احترام پشت کمر و از سمت چپ جلوی مهمان غذا را آورده تا هر چقدر تمایل دارد غذا بردارد

در فرانسوی و انگلیسی روش ترکیبی بشقابی + انگلیسی و فرانسوی نیز داریم یعنی غذای اصلی بشقابی و سبزیجات و دور چین ها به طور تشریفاتی سرو می شود

روسی: بیش از حد نیاز و در دیسهای بزرگ و غالباً بصورت کامل و درسته غذا تزئین شده و در وسط میز یا سفره گذاشته می شود و مهمانان به میل و اراده خودشان به هر میزان که علاقمند باشند از غذا میل می کنند.

گریدون: سرویس دهی در شبها بیشتر و بسیار گرانقیمت است فلمبه کردن (آتش زدن) غذا در حضور مهمان خاص این روش می باشد.

روش بومی سنتی:در این روش هیچ قانون و قاعده خاصی وجود ندارد.

بوفه: نوع غربی روش روسی است: با هماهنگی نماینده آشپز خانه و مدیر جشن و ضیافت میز بوفه مرتباً شارژ می شود

روش نیم بوفه: مجموع روش بوفه و پلیت سرویس می باشد به این صورت که غذاها بشقابی سرو شده و پیش غذاها، دسرها و دورچین ها به روش بوفه سرویس دهی می شود

سلف سرویس: از جهاتی شبیه به روش بوفه است ولی در این روش بخشی از خدمات توسط خود مشتری و یا مهمان صورت می گیرد. ولی از لحاظ اجرایی و هم کاربردی با بوفه تفاوت قابل توجهی دارد

روش چینی: برنج رابه صورت کاملا کته و سفت تهیه کرده ودر ظرفهای کوچک خوراکهایی اورده شده و در صورت استفاده مهمان میز دوباره سرویس دهی میشودودراین صورت هزینه هر کدام از خوراکهایی که مهمان میل کرده محاسبه میشود.

به بالای صفحه بردن