نکات حرفه ای در رسپشن

۱ – برخورداری از صبر و شکیبایی و سیاست کامل ،

۲ – برخورداری از سلامت جسمی و بهداشت شخصی،

۳ – لبخند شیرین و طبیعی و بسیار جذاب ،

۴ – به اهمیت کار واقف باشد و بداند که اگر اشتباه فردی داشته باشد،به حساب کل هتل است.

۵ – انتقال اطلاعات در زمان تحویل و تحول شیفت ها ،

۶ – برخورداری از رفتار خوب ورودی با چهره ی  بشاش ،ضمن اینکه نیاز میهمان باید شناخته شود،

۷ – خونسردی و تحمل در زمان شلوغی و صحبت با میهمان مشکل دار،

۸ – برای مهمانانی که پر حرف هستند و وقفه در کار ایجاد ی کنند، دیگران باید کمک کنند،

۹ – بین مشتری دائم و غیر دائم تفاوت گذاشته شود. باید میهمان دائم را حفظ کرد،

۱۰ – انجام کارها تا آخرین دقایق و مراحل،

۱۱ – بیدار باش ها را باید ثبت کرد و در راس موعد مقرر انجام داد،

۱۲ – توجه به نقل و انتقال چمدان میهمان ،

۱۳ – کوشش جهت ایجاد روحیه ی  مثبت برای مراجعه کنندگان ،

۱۴ – سیاست در دیدار و ملاقات میهمان میهمانان هتل ،

۱۵ – آشنایی با وضعیت ساختمان و اتاقها تخت خوابها و امکانات هتل ،

۱۶ – برخورد شایسته با میهمان و پرسش اصلی، آیا از اتاق خود راضی هستید؟ (۱۵ تا ۲۰ دقیقه بعد از رفتن میهمان به اتاق )

۱۷ – نامه یا فکس مربوط به میهمان، سریع به وی تحویل  داده شود،

۱۸ – رسپشن علاقه مسافر را نسبت به خودش جلب کند،

۱۹ – چهره آراسته و مرتب پذیرشگر بسیار مهم و موثر است ،

۲۰ – رسپشن باید برخورد دوستانه و محترمانه با میهمان  داشته باشد،

۲۱ – باید به سوالات میهمان پاسخ داد،

۲۲ – کارها و وظایف راس ساعت  انجام شود،

۲۳ سعی کنید اسامی میهمانان را به خاطر بسپارید و با نام کوچک خطاب نکنید،

۲۴ – بین مسافران در ارائه ی  خدمات ،تفاوتی نباید  قائل شد.

۲۵- دربرابر میهمانان باید شنونده ی خوبی بود و به آنان  اعتنا کرد،

۲۶ – پرهیز از خوردن غذاهای بودار،

۲۷ – زدن آرنج روی میز، دستها زیر چانه، کشیدن سیگار، جویدن آدامس ناپسند است و نشانه ی بی احترامی به میهمان می باشد،

۲۸ – علاقه ومهارت رسپشن باید به طور کامل نمود داشته باشد،

۲۹ – داشتن اطلاعات عمومی در مورد جمعیت, وسعت و مکان های خاص.

۳۰ – تسلط به زبان بیگانه .

۳۱ – عدم بحث و جدل با مسافر حتی اگر اشتباه کند و پرهیز از  ملامت میهمان .

۳۲ – نظارت در کار پادوها، نظافت چی ها, وپرهیز, از سخن بیهوده با همکاران .

به بالای صفحه بردن