چرا هر کسب و کار به حسابدار نیاز دارد؟ 2

جلسه قبل به سه مورد از آن اشاره کردیم. امروز به بقیه موارد می پردازیم:

4 -مطمئن هستید که برگه های مالیاتی درست پر شده و به موقع ارائه می شوند. با توجه به تاکید اداره امورمالیاتی بر ارائه اظهارنامه، گزارشات فصلی، صورت عملکرد و ارزش افزوده، نیاز به یک حسابدار برای اطمینان ازارائه صحیح و به موقع الزامی است در غیر اینصورت با جریمه های سنگین مواجه می شوید.

5 -از جنبه های خسته کننده کسب و کارتان دوری کنید. به احتمال زیاد شما عالقه زیادی به محاسبه کردن صورت حساب پرداخت حقوق و یا نوشتن چک های پرداخت قبوض نخواهید داشت ولی حسابدار شما از انجام این امور لذت می برد.

 

6 -بین کار و زندگی شخصی خویش تعادل ایجاد کنید. وقتی تمام توجه شما برای رفع امور مرتبط به کسب وکارتان شود دیگر زمانی برای ماندن با خانواده باقی نخواهد ماند. هر فرد نیاز دارد تا تعادلی را بین کار و خانواده و زندگی شخصی خود برای ادامه دادن این مسیر سنگین ایجاد کند. پس وظایف کاری را تقسیم کنید.

7 -کسب دیدگاه های جدید و متفاوت از کسب و کارتان. اگر بجز چشم های خودتان یک جفت چشم دیگر نیز برای کمک به شما وجود داشته باشد، شما بهتر به کسب و کارتان مسلط می شوید. یک حسابدار می تواند ترتیب و توالی انجام امور مالی را تنظیم کرده و گزارش هایی به موقع از عملکردتان به شما بدهد. حسابدار می تواند به شما نشان دهد که سرمایه تان صرف چه اموری می شود و تالش های شما چه بازخورد ونتیجه ای دارد و آیا نیاز به بهبود وجود دارد یا خیر. یک حسابدار می تواند تصویر واضحی از درونمای کسب وکارتان از طریق اعداد دقیق محاسبه شده به شما نشان دهد.

8 -از انجام اموری که در مورد آن چیزی نمی دانید و یا آن را درک نمی کنید اجتناب کنید. اگر صاحبان کار سابقه و دانشی در مورد امورمالی و مالیاتی ندارند پس بهتر است که یک شخص خبره که مجوز کار در این حیطه را دارد امور را در دست بگیرد. در این صورت احتمال وقوع اشتباه و ایجاد مسائل هزینه بر کمتر خواهد شد. توجه کنید که تاخیر و یا پرداخت نکردن یک صورت حساب بدلیل حجم کاری می تواند لطمه بزرگی به اعتبار شما وارد کند.

9 -توجه ودقت خود را به نیازهای اساسی کسب و کارتان معطوف کنید. هر کسب و کاری نیاز به توجه و رسیدگی دارد. نیاز به ایده های جدید و خالقیت. پس شما باید زمان خود را وقف استراتژی، بازاریابی، تامین مالی و سایر حیطه های کلیدی نمایید که به عنوان وظایف عملکردی روزانه کسب و کارتان نیاز به توجه دارد

• علاوه بر موارد ذکر شده نکات زیر نیز قابل توجه می باشد:
1 -نیاز به زمان و دقت زیاد درثبت و نگهداری اسناد.
2 -نیاز به کنترل مداوم و برنامه ریزی شده دقیق اسناد و گزارش ها ( از جمله اسناد پرداختنی و دریافتنی، گزارش های عملکرد و مالیاتی و…)
3 -نیاز به کسب اطالعات جدید و به روز شده سازمان حسابداری، حسابرسی ومالیاتی کشور
4 -شرکت در کالس ها و همایش ها و سمینارهای مالی

• امیدوارم مدیران و سرمایه گذاران محترم با توجه به موارد مختصری که در باال به آنها اشاره شد، که البته بیانگر بخش کوچکی از ضرورتهای حضور حسابداران عزیز در هر کسب و کار می باشد، دقت الزم را به حساسیت انجام امورمالی شرکت خود داشته و استفاده لازم را برده باشند و با بگارگیری حسابداران خبره به بهبود و پیشرفت خویش کمک قابل توجهی نمایند.
• همچنین شما حسابدار عزیز جایگاه ویژه خویش را بهتر شناخته و به ایفای نقش مهم خود به نحو احسن بپردازید.

منبع: استاد حساب

به بالای صفحه بردن