تاثیر قیمت گذاری نزولی روی فروش

بر طبق تحقیقات انجام گرفته ، درج قیمت بصورت نزولی از زیاد به کم تاثیر بیشتری بر میزان فروش داشته و معمولا در این حالت متوسط فروش افزایش می یابد.

در یک هتل چنانکه قیمت اتاقها را از حداکثر به حداقل طبقه بندی و بدین صورت در معرض دید مهمانان قرار دهید ، متوسط فروش اطاقها بیشتر خواهد بود.

مهمانان معمولا در مواجهه با امکانات بهتر ، انتخاب گزینه بالاتر را انجام می دهند.

اما چنانکه لیست قیمتها بر اساس حداقل به حداکثر طبقه بندی شود ، معمولا مهمانان مورد با کمترین بها را انتخاب خواهند نمود.

نرم افزار هتلداری، نرم افزار انبارداری، نرم افزار حسابداری

امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کلانشهرها و مادر شهرهای جهانی از جمله کلانشهرهای ایران بوجود می آورد. این صنعت در ساختارهای فضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در عصر پسامدرن ، جامعه حال حاضر ایران بسیار با اهمیت است.

بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی و تفریحی مدرن یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلانشهرهای جامعه در حوزه گردشگری است. توسعه گردشگری و توریستی با ارتقای ابعاد کمی و کیفی با حداکثر بازده ، یکی از مهترین فعالیت های عمده مدیریت اجرایی شرکتهای توریستی و گردشگری در عصر حاضر می باشد.

جاذبه های متنوع

وجود جاذبه های متنوع در شهرها چو ن آبهای گرم معدنی ، مراکز مختلف گردشگری ، اماکن تاریخی ، فضاهای سبز، مراکز فرهنگی امکانات ورزشی، تسهیلات مهمان نوازی ، مراکز خرید و بازراها و.. جزء پارامترهای مهم شکل گیری گردشگری می باشد.

امکانات گردشگری و توریستی

تاکید بر توسعه فعالیتهای زیرساخت و امکانات گردشگری و توریستی، نوسازی بافت های تاریخی ، بازسازی فضاهای تفریحی ، ساخت هتل و مراکز اقامتی استاندارد و مجهز ، ساخت راه های استاندارد برای مراکز تفریحی و گردشگری، تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه و با ارایه تسهیلات مناسب کمک شایانی به توسعه پایدار گردشگری می کند.

رقابت

رقابت در جهت توسعه پایدار گردشگری و توریستی با توجه به ارایه نیازهای جهانگردان، در کنار تقویت مشارکت بخش های خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها ، همچنین ایجاد بسترهای آزمایشی مختلف در این حوزه باید مورد اهمیت و برنامه ریزی مدیریت اجرایی گردشگری قرار گیرد. وجود تبلیغات داخلی و خارجی در حوزه شناخت توریسم ،بسط مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، پویایی گردشگری ، تربیت نیروی متخصص در جامعه ما می تواند در توسعه پایدار توریسم بسیار موثر باشد.

تغییر نگرش

تغییر نگرش مسوولان و شهروندان نسبت به جذب گردشگران ، ارایه رفتارهای مناسب با این میهمانان، کنترل معضلات و مشکلات گردشگران، توجه به پروسه فرایند ارایه اطلاعات مورد نیاز به گردشگر و.. می تواند جزء مهمترین عوامل توسعه پایدار راهکارهای گردشگری در ایران از جمله مناطق گردش پذیر ایران باشد. بر این اساس راهکارها و برنامه هایی را برای توسعه پایدار این صنعت باید ارایه داد.

به بالای صفحه بردن