گزینش پرسنل برای هتل

بهترین برای انتخاب پرسنل و گزینش هریک درپست معین همان کشف استعدادها و توجه دقیق به آمادگی در پذیرش مسئولیت در آنهاست داشتن استعداد برای انجام یک حرفه و شغل معین مسلئه ای است که می بایست از سوی مدیریت از سوی یک مدیر کار آزموده و بصیر با دقت هرچه بیشتر در مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد کشف استعدادها و پی بردن به توانایهای نهفته در افراد مختلف به روشهای گوناگون انجام میشود و برای تعیین استعداد و کارآیی افراد نمی توان تنها از یک روش استفاده کرد فرض کنیم که در انتخاب معاون مدیر هتل نمیتوانیم با قاطعیت تصمیم بگیگریم و برای اینکار ترجیح میدهیم که آزمونی بر قرار سازیم و از داوطلبان بخواهیم که در ضمن شرکت در آزمون به پرسشهای چندی که به صورت تست فراهم آمده است پاسخ دهند و آنگاه هرکس امتیازش بالاتر از دیگران باشد انتخاب و معاونت هتل را به او بسپاریم.

پیداست که قدرت حافظه یا برخوداری از هوش کافی بزرگترین کمک در پاسخ به چنان پرسشهایی خواهد بود. و در این صورت میتوان به سادگی یک معاون مدیر انتخاب کرد ولی پرسش این است: آیا کسی که از این شیوه برگزیده ایم میتوانیم دارای قدرت اراده و تصمیم گیری بدانیم و آیا توانایی این مدیریت و کاربری لازم در او سراغ گرفته ایم؟

تردید نیست که هرکس برای تصدی یک شغل معین به میزان هوش و استعداد ویژه ای نیازمند است به همین سبب است که مثلا در هنگام گزینش دانشجو برای رشته های مختلف دانشگاهی بخش عمده ای از پرسشهای امتحانی به سوال های تست هوش اختصاص میدهند و این کار بیشتر بدان منظور انجام می شود که از مردود شدن دانشجویان و تلف شدن هزینه های هنگفت وا ز دست دادن فرصتهای گران بها جلوگیری می آید و از این دیدگاه میتوان نتیجه گرفت که برگزاری آزمون عمومی و ارائه پرسش های تستی جنبه سازنده و مفید خواهد داشت ولی نباید این نکته را فراموش کنیم که بسیاری از داوطلبان پذیرفته شده بعد از سالی که از تحصیل گذشته است با وجود برخورداری از هوش مناسب از بدست آوردن حد نصاب نمرات قبولی دانشگاهی نا توان می مانند و گروهایی از آنها در دانشگاهای مختلف به ترک تحصیل ناچار میشوند.

هتلداری و گزینش کارمند برای هتل نه چنان است که بتوان به سادگی درباره اش تصمیم گرفت و چون به نادرستی تصمیم خویش واقف شدیم بی درنگ در پی اصلاح برآییم و اراده دیگری به کار گیریم و کارمندی را پس آنکه مدت طولانی وقت گذرانده و بخشی از سرمایه هتل را برای آماده ساختنش هزینه کرده ایم منفصل نمایم وبجای او دیگری را بکار بگماریم. معمول چنین است که برای انتخاب چنین افرادی آنها را به صورت مشروط برای مدتی بین 2تا3ماه که جنبه آزمایشی خواهد داشت انتخاب میکنند. باگذشت هروز می باید که تمام ملاحضات و دقتها و بررسی ها درباره این افراد بعمل آید از جمله طرز رفتارش با دیگران و شیوه برقراری ارتباط های عمومی با مراجعین هتل برخورداری از خطایل اخلاقی و انسانی و پاکی نظر دارا بودن شخصیت مناسب و کلمات شناخته شده و پسندیده را می بایست در نهاد چنین افرادی ریشه داشته باشد یک یک جستجو کرد و یافت. فراوان هستند افرادی که خود را مستعد معرفی می نمایند و با شجاعت و اطمینان خاصی تصدی مشاغل مهم و حساس را خواستار میشوند این واقعیت را همه نیز میدانیم که هرکس نه همان کسی است که خود معرفی میکند بلکه پشت پرده تظاهرش به نیروی دیگری متکی است که شخصیت دوم او را تشکیل میدهد و اینجاست که انتخاب پرسنل و گزینش آن بصورت یک مشکل اساسی نمایان میگردد.

چناچه یک کارمند هتل داوطلب پذیرش مسئولیت معینی باشد این مشکل پس از چندی حل خواهد کردید و یک مدیر باتجربه همان مدت دوره کوتاه آزمایشی خواهد توانست به درست یا نادرست بودن انتخابش پی ببرد.

هستند کارمندانی برای پذیرش مسئولیت مهمتری از خود اشتیاق نشان میدهند و با اصرار غرور آمیز میخواهند که به شغل معین گمارده شوند چنین خواسته هایی را می باید با دقت در نظر گرفت و در باره اش به خوبی اندیشید چراکه میتوان سودمند و سازند باشد چنین افرادی به زبان دیگر میخواهند بگویند کهد برای هتل دلسوزی میکنند وخواستار پیشرفت و بهبود آن هستند برای انتخاب پرسنل مورد نیاز میتوان افرادی را از میان متقاضیان برگزید که بالغ, با تجربه, هوشمند , سلامت ودارای قدرت و اراده و برخوردار از مهارتهای لازم باشند.

مهارتهایی که در این زمینه میتواند معیار و ملاک برای گزینش آنها باشد نحوه ی برخورد عمومی آنها با مراجعین و میهمانان هتل و توجه به خواسته های آنان است که تجربه های تکنیکی و کارهایی از این گونه را در مرحله ای همانند با آن قرار می دهد. برای اطمینان بیشتر از هوش فطری و اکتسابی آنها میتوان بعضی از پرسشهای هوشی را بصورت تست به آنها ارئه کرد و میزان هوش آنها را بدست آورد که بطور معمول میباید ضریب هوشی این افراد در سطح خوب یا بالاتر از خوب باشد و نکته مهم اینکه :

1.اشخاصی که به بیماری مسری یا بیماری سر مبتلا باشند.

2.نقص عضو داشته باشند.

3.اعتیاد به مواد مخدر.

4.از حس شنوایی و تکلم محروم باشند.

5.علیل المزاج و بیمار.

6.تندخو.

7.سارق.

8.افرادی که اختلال مشاعر دارند را نمیتوان در هتل بکار گرفت.

به بالای صفحه بردن