طراحی ارگونومی آشپزخانه های صنعتی

طراحی ارگونومی : طراحی آشپزخانه ی ارگونومیک به این معنی است که با در نظر گرفتن راحتی و کارآیی، اجزای مختلف آشپزخانه را در کنار یکدیگر قرار دهید . اصل اساسی طراحی ارگونومیک به این معناست که کارکنان کمترین انرژی را صرف کنند تا بیشترین وظایف خود را در کوتاه ترین مدت زمان انجام دهد. به عنوان مثال، یک فریزر زیرکانتری ممکن است در کنار سرخ کن قرار گیرد تا آشپز به راحتی مواد غذایی را از آن برداشته و در سرخ کن قرار دهد و دیگر نیازی نیست تا آشپز حتی قدمی بردارد و یا در یک آشپزخانه ممکن است از میزها با ارتفاع بالاتری استفاده شود تا سرآشپزها را از خم شدن زیاد در هنگام آشپزی نجات دهد. در این روش آسیب و اعمال جسمی کاهش می یابد. درطراحی ارگونومیک حتی به گزینه هایی مانند انتخاب تجهیزات و روشنایی نیز پرداخته می شود. داشتن تجهیزات مناسب برای کار باعث می شود که آشپزی راحت تر شود و کارکنان شادتر باشند، در حالی که روشنایی خوب اجازه می دهد تا کارکنان ببینند که چه کار می کنند و این باعث راحتی خیال آنها می باشد. تنها نقص طراحی ارگونومیک ،سرمایه مورد نیاز برای آن است در نتیجه این گونه طراحی لزوما ارزان ترین گزینه نیست.

منبع ایران شف

 

 

\"\"

به بالای صفحه بردن