افزایش قیمت ارز توسعه گردشگری داخلی

چگونگی فرصت‌سازی از افزایش قیمت ارز در صنعت گردشگری اروجی، کارشناس گردشگری: هیچ کشوری به مردم یارانه نمی‌دهد که از کشور ارز خارج کنند تهران (پانا) – اردشیر اروجی، کارشناس گردشگری، معتقد است وضع فعلی اقتصادی می‌تواند به صنعت گردشگری رونق دهد و خارجی‌ها را برای دیدن ایران بیشتر ترغیب کند. مدیرکل سابق دفتر آمار …

افزایش قیمت ارز توسعه گردشگری داخلی ادامه مطلب »