تلویزیون اینترنتی IPTV چیست؟

تلویزیون اینترنتی، نسل جدید سیستم های آنتن مرکزی و پخش در داخل ساختمان ها و به ویژه مراکز اقامتی و هتل ها محسوب می گردد. در این سیستم کلیه کابل کشی های سنتی آنتن مرکزی و سیستم پخش مرکزی ویدئو جمع آوری می گردد. پیشرفت سریع تکنولوژی در زمینه های مختلف و ایجاد نیازهای جدید، …

تلویزیون اینترنتی IPTV چیست؟ ادامه مطلب »