حسابرسی چگونه انجام میشود

هزینه های قابل قبول مالیاتی 🔆

بروزرسانی: 08/01/1398 هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی (ق.م.م) هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مطابق ماده 147 مشمول مالیات عبارت است از : هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ …

هزینه های قابل قبول مالیاتی 🔆 ادامه مطلب »

هدف های حسابرسان از رسيدگی به بهای تمام شده

هدف های حسابرسان از رسيدگی به بهای تمام شده كالای فروش رفته موجودی های مواد وكالا تعيين موارد زیر است: 1- اعتبار موجودی های مواد و كالای ثبت شده (وجود و مالكيت) 2- كفايت سيستم ، كنترل داخلی موجودی های مواد وكالا 3- ثبت دفاتر ، و بودن تمام موجودی های مواد و كالا (كامل …

هدف های حسابرسان از رسيدگی به بهای تمام شده ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن