نکات حرفه ای در رسپشن

۱ – برخورداری از صبر و شکیبایی و سیاست کامل ، ۲ – برخورداری از سلامت جسمی و بهداشت شخصی، ۳ – لبخند شیرین و طبیعی و بسیار جذاب ، ۴ – به اهمیت کار واقف باشد و بداند که اگر اشتباه فردی داشته باشد،به حساب کل هتل است. ۵ – انتقال اطلاعات در زمان …

نکات حرفه ای در رسپشن ادامه مطلب »