رفتار مدیران موفق

تفاوت مدیر کارآفرین با مدیر سنتی

مدیران کارآفرین نقش بسیار مهمی در تغییر و رشد اقتصادی دارند. سازمان های امروزی به مدیران کارآفرین نیازمند است ؛ مدیرانی که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی و چالش نمایند. برای توسعه یک سازمان باید مدیران آن تبدیل به کارآفرینان درون سازمانی شوند و از سه اصل مهم پیروی نمایند: 1 مبانی مدیریت حرفه …

تفاوت مدیر کارآفرین با مدیر سنتی ادامه مطلب »

۱۷ رفتاری که نباید از مدیران سر بزند

مسئولیت های مدیر رستوران بسیاز زیاد است و البته این قضیه هم میتواند خوب و هم بد باشد.اگر دوست دارید برخی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی را انجام ندهید و میخواهید بدانید چه کارهایی را هرگز نبایدانجام داد،  برای مطالعه ی این متن کمی وقت صرف کنید. بدرفتاری با کارکنان اگر منصف یا خوش برخورد نباشید، …

۱۷ رفتاری که نباید از مدیران سر بزند ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن