طراحی ارگونومی آشپزخانه های صنعتی

طراحی ارگونومی : طراحی آشپزخانه ی ارگونومیک به این معنی است که با در نظر گرفتن راحتی و کارآیی، اجزای مختلف آشپزخانه را در کنار یکدیگر قرار دهید . اصل اساسی طراحی ارگونومیک به این معناست که کارکنان کمترین انرژی را صرف کنند تا بیشترین وظایف خود را در کوتاه ترین مدت زمان انجام دهد. …

طراحی ارگونومی آشپزخانه های صنعتی ادامه مطلب »