اتوماسیون چیست؟

اتوماسیون چیست ؟

اتوماسیون(Automation) ترکیبی است از دو کلمه \”automatic\” و \”operation\” و به معنی عمل کردن بدون عامل خارجی (انسان) یا با کمترین تاثیر، عامل خارجی است. به عبارتی اتوماسیون یعنی خودکارشدن عملیات. خودکارسازی اداری مجموعه‌ای از روش‌ها برای ثبت و نمایش و مدیریت روندهای اداری , فنی و مالی می باشد. اغلب این راهکارها بر پایه این جمله بوجود آمده اند: \” انسان فکر کند، ماشین کار کند\”، اما با وجود گذشت سالها از بکارگیری نرم افزارهای مکانیزه اداری و مالی در سازمانها , هنوز امور اداری و دفتری و گردش اسناد اغلب به طریقه سنتی انجام می گیرد. سرعت پایین، افزایش بوروکراسی غیر نیاز ، وابسته شدن سیستم به افراد و نیز عدم هماهنگی روش سنتی با نرم افزارهای یکپارچه سبب افزایش قابل ملاحظه خطاهای انسانی و کاهش بهره وری در سازمانها میگردد. اتوماسیون اداری که دربرگیرنده سیستم های مالی , پرسنلی , اداری , بایگانی و فنی باشد و در یک مجموعه متمرکز و مرتبط قابل استفاده باشد سیستم ERP – Enterprise Resource Planning نیز می گویند. برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت بر عملکرد فعالیتهای درون سازمانی یکی از مهمترین معیارها و پیش نیازها در توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای امروزی محسوب می شود. تحقیقات گروه (تحقیقات انجمن مدیریت جریان کار) نشان می‌دهد سازمانهای سنتی حتی موسسات موفق و مطرح جامعه , عملا تنها از ۳۰درصد منابع انسانی خود استفاده میکنند و از ۷۰درصد دیگر غیر از اتلاف وقت و سربار هزینه چیزی عایدشان نمی‌شود شرکت طلوع زاینده رود همواره سعی نموده بصورت تخصصی تمام امور صنفی , مالی و فنی اتحادیه ها بشکل متمرکز و مرتبط در یک مجموعه با قابلیتهای بالای آمار و گزارشگیری ارایه کند تا سهمی در پیشبرد اهداف مدیران دلسوز اتحادیه ها داشته باشد شرکت طلوع زاینده رود پیوسته مشتاق دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده اعضای محترم هیات مدیره و مدیران اجرایی ارجمند اتحادیه ها در پیشبرد و توسعه اتوماسیون اداری می باشد.

به بالای صفحه بردن