کلیدهای طلایی موفقیت برای حسابداران جوان

اگر تصمیم گرفته ایدکه حسابدار شوید راه درستی را برگزیده اید. پس ما نیز در این مقاله کلیدهای طلایی را در دستان شما قرار می دهیم تا در پیشه ای که برگزیده اید موفق تر باشید.
با ما همراه شوید:
کلید طلایی اول: اعداد را همراه همیشگی خود بدانید
حسابداری بازی با اعداد است. هر چند حسابدارن آمیزه ای از مهارتهای گوناگون را نیاز دارند، با این حال استعداد ریاضی و توجه به جزئیات اعداد در همه ی رشته های حسابداری اهمیت زیادی دارد. البته برای این که حسابدار خوبی بشوید ،لازم نیست مثل داستین هافمن در فیلم سینمایی مرد بارانی بتوانید ریشه دوم ۱۶۱/۱۴را محاسبه کنید. زیرا حسابدارن با به کار گیری ماشین حساب و رایانه این محاسبات را به آسانی انجام می دهند، اما شما باید بتوانید به طور روزانه با اعداد و ارقام ریز ودرشت سروکار داشته باشید و از این کار دل زده نشوید. اگر شما درمدرسه مسائل ریاضی روی تخته سیاه را پیش از آنکه آموزگارتان حل کند در دفتر خود حل می کردید ،یا بدون آن که کلافه شوید حسابهای شخصی خود را سروسامان می دهید یا بیشتر اوقات شما در سفرها مادر خرج می شوید، احتمالا استعداد مناسبی برای پرداختن به محاسبه های عددی دارید.

کلید طلایی دوم: همیشه کتاب به دست باشید
چندین راه برای وارد شدن به حرفه ی حسابداری وجود دارد اما همه ی آنها نیازمند گذراندن آموزشهای لازم اولیه و در حین کار است. بنابراین شما چه بخواهید یک حسابدار متوسط بشوید و چه بخواهید یک مقام اجرایی رده بالا را به دست آورید باید همواره مطالعه داشته باشید وآموزشهای لازم را فرا گیرید.
مدارک دانشگاهی مقاطع مختلف(کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) و مدارک حرفه ای (همچون حسابدار رسمی،کارشناس رسمی داد گستری،…) همگی نیازمند گذراندن دوره های آموزشی و مطالعه ی متون دانشگاهی، حرفه ای و قانونی هستند. بنابراین برای موفقیت در حسابداری باید همیشه کتاب به دست باشید.

کلید طلایی سوم: تصمیم بگیرید چه نوع حسابداری می خواهید باشید
دنیای یک حسابدار می تواند بسیار متنوع و هیجان انگیز باشد. برخی از حسابدارن هم چون ریاضی دانان هستند و برخی دیگر مانند کارگاهان می اندیشند، برخی هم چون وکلا با قوانین و مقررات و دادگاه سروکار دارند و برخی دیگر مانند مدیر کارخانه وارد جزئیات تولیدی می شوند. به هر حال شما به عنوان یک حسابدار جوان که در اغاز راه هستید باید متناسب با توانایی ها و دلبستگی های خود یکی از شاخه های حرفه ی حسابداری به شرح زیر را به عنوان مسیر اصلی زندگی خود برگزینید:
۱- حسابداری عمومی: زمینه ای گسترده شامل حسابداری، مشاوره ی مالی، مشاوره مالیاتی ،حسابرسی مستقل ،حسابداری قانونی و…
۲- حسابداری مدیریت: تحلیل داده های مالی سازمان برای برنامه ریزی ،بودجه بندی،کمینه کردن بهای تمام شده و تهیه گزارشهایی که بیشتر کاربران درون سازمانی دارند.
۳- حسابداری دولتی: حسابداری نهادها، سازمانها یا شرکتهای دولتی، عمومی و غیر انتفاعی و…
۴- حسابرسی داخلی: بررسی فعالیتهای مالی وعملیاتی سازمان برای اطمینان دهی درون سازمانی از رعایت کنترلهای داخلی و اثر بخشی،کارایی و صرفه ی اقتصادی عملیات آن .

کلید طلایی چهارم : دست کم یک گواهی نامه ی حرفه ای بگیرید
پس ازآن که از میان شاخه های گوناگون حرفه ی حسابداری یکی را برگزیدید، در پی به دست آوردن مدرک حرفه ای مرتبط با کار خود باشید. به عنوان مثال، به دست آوردن گواهی نامه ی حسابدار رسمی برای افراد شاغل در حسابرسی مستقل وگواهی نامه ی کارشناس رسمی دادگستری برای افراد شاغل در حسابداری قانونی از نخستین نیازمندی های پیشرفت آنان در حرفه ی خود است.

کلید طلایی پنجم: رایانه را دوست خود بدانید
امروزه با خودکار شدن روز افزون فرآیندهای حسابداری و حسابرسی فراگرفتن حروف نگاری ده انگشتی ، چیرگی بر نرم افزارهای حسابداری، حسابرسی و صفحه گسترده (هم چون اکسل) جزو مهارتهای بدیهی حسابدارن شاغل در شاخه های گوناگون به شمار می رود.

*حسابداران جوان موفق باشید*

منبع: استاد حساب
به بالای صفحه بردن