وظایف عمومی مدیران هتل

از آنجایی که مدیران معمولا خدمات و کارها ی کلی را به مدیران و سرپرستان داخلی واگذار می کنند، خودشان نهایتا مسئولیت بررسی و نظارت بر کلیه کارها را برعهده دارند به نحوی که تمامی کارها و ارائه خدمات را به نحو احسن انجام دهند. در واقع مدیریت واحدهای اقامتی به معنای این است که تمامی کارها و مسائل مربوط به اقامت، رفت و آمد میهمانان، خورد و خوراک، گشت و گذار و همچنین سایر خدمات مربوط به مشتری توسط مدیر نظارت شود تا از انجام درست و اصولی آنها مطمئن شود.نرم افزار هتل داری ، نرم افزار حسابداری

جدای از بزرگ و کوچک بودن هتل یا مجموعه های اقامتی هر مدیر هتلی دارای وظایف عمومی است که به شرح زیر است:

 • برنامه ریزی و سازماندهی تمامی فعالیت های اقامتی ، غذا و نوشابه و سایر خدمات هتل
 • ترویج بازاریابی و توسعه کسب و کار
 • بودجه بندی ، برنامه ریزی مالی و در همان حال کنترل هزینه ها
 • بررسی و حفظ سوابق مالی
 • تنظیم و دست یابی به اهداف فروش و سود آوری
 • تجزیه و تحلیل ارقام فروش و برقراری استراتژی ها درآمدی
 • استخدام ، اموزش و پایش همکاران در هتل
 • ارائه برنامه های کاری برای افراد و تیم های کاری
 • برگزاری جلسات و خوش آمد گویی به میهمانان
 • بررسی شکایات و رفع آن ها
 • پرداختن به مشکلات و عیب یابی آن ها
 • حصول اطمینان از بخوبی برگزار شدن مجالس و سمینار ها
 • نظارت بر تعمیر و نگه داری و بازسازی
 • بستن قرارداد با پیمانکاران بیرونی هتل
 • اطمینان از اجرا شدن راهکار های امنیتی در هتل
 • انجام بازرسی های دوره ای جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب واحد های کاری هتل
 • حصول اطمینان از رعایت موارد ایمنی و بهداشتی مطابق با قوانین سازمان بهداشت و سازمان های مرتبط

آنچه مسلم است بسیاری از این وظایف در هتل های بزرگ توسط سایر مدیران به انجام میرسد و معمولا در هتل های بزرگ مدیریت هتل کمتر با میهمانان در ارتباط است اما بجای آن با مدیران خود ارتباط بیشتری دارد در چنین هتل هایی نقش نظارتی مدیر هتل پر رنگ تر میشود و بیشتر با آمار و ارقام کار خواهد نمود . وظایف یک مدیر هتل به صورت روزانه به انجام میرسد و وی همواره میباید بکوشد که تمامی بخش های مختلف را در رسیدن به اهداف مشخص شده یاری دهد . یک مدیر هتل دست نیافتی نمیتواند مدیر خوبی باشد حال چه در هتلی 2 ستاره مشغول بکار باشد و یا در هتلی 5 ستاره !

نرم افزار هتل داری ، نرم افزار حسابداری

به بالای صفحه بردن